+420 608 025 102

Reference Vířivky Softub

Úspěšně realizace a komentáře našich klientů

Oznámení o sloučení

Oznámení

S platností od 1.9.12017 se firmy Reest 21 s.r.o. a Softub CZ s.r.o. dohodly, že budou nadále vystupovat jako Softub CZ. Firma Softub CZ je nadále jediným zastoupením Softub Inc. USA na českém trhu.

 

Announcement

We hereby confirm that the companies Softub CZ s.r.o. and Reest 21 s.r.o. dicided to continue their business as Softub CZ s.r.o. only.

This decision is valid since September 1st 2017. Softub CZ s.r.o. is the only and exclusive distributor of Softub Inc. in Czech Republic.

 

Odkazy: